วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อด.ญ.ชลดา อินทร์เกษา
ชื่อเล่น เปียโน
อายุ 14ปี
วันเกิด22สิงหาคม2541
ที่อยู่51/2ม.8ต.จอมบึงอ.จอมบึงจ.ราชบุรี
Facebook ชลดา อินทร์เกษา
อาหารที่ชอบ ข้าวมันไก่ทอด
สีที่ชอบ ฟ้า
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด